Kamu Kurum ve Kuruluşları Mesafe Alan Pafta
Karayolları Genel Müdürlüğü
1700km
-
3295 1/5000
İller Bankası
-
52689
989 1/5000
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
-
303092
7455 1/5000
MSB Harita Genel Komutanlığı
-
214183km2
1517 1/25000
Orman Genel Müdürlüğü
-
60650km2
190 1/25000
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
-
-
1150 GPS Noktası
BOTAŞ
803km
-
-
Devlet Su İşleri
-
171km2
-
TCDD
58,073km
-
-